Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Type:
Fall 2016 Anime
Status:
Completed
Genre:
Action , Drama , Sci-Fi , Mecha
Sequel of Bubuki Buranki.
You may also like